KHOA CƠ KHÍ

29/09/2022

Khoa Cơ khí được thành lập năm 2003 với nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề các nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” và “Cắt gọt kim loại”.

1. Lịch sử phát triển

Khoa cơ khí được thành lập theo Quyết định số 316 /QĐ- Ngày 17 tháng 7 năm 2003 trên cơ sở sát nhập các Ban đào tạo nghề là: Ban nguội, Ban rèn, Ban tiện nay là tổ Nguội sửa chữa máy công cụ, tổ Gia công áp lực và  tổ Cắt gọt kim loại.

2. Chức năng – Nhiệm vụ

* Chức năng:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, mô-đun, tín chỉ nghề Nguội sửa chữa máy công cụ và nghề Cắt gọt kim loại theo quy định.

* Nhiệm vụ:

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường đối với nghề Nguội sửa chữa máy công cụ và nghề Cắt gọt kim loại theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của nghề nghề Nguội sửa chữa máy công cụ và nghề Cắt gọt kim loại theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo        quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nghề Nguội sửa chữa máy công cụ và nghề Cắt gọt kim loại và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Thực hiện nghiên cứu chế tạo, sửa chữa các thiết bị, phương tiện vận tải thủy, sản phẩm cơ khí; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình dạy học, sản xuất;

– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Quản lý công tác nhà giáo chủ nhiệm;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thành tích nổi bật

Đào tạo

– Nhiều năm liền là tập thể lao động suất sắc;

– 01 giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc, 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp ngành; 06 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở;

– Học sinh các khóa tốt nghiệp đều đạt tỉ lệ khá, giỏi cao (37% trở lên) và sau khi các em ra trường có việc làm ổn định, phù hợp với nghề được đào tạo;

Sản xuất

– Chế tạo các chi tiết, thiết bị cho các loại tàu hàng đảm bảo tiến độ, chất lượng  theo yêu cầu.

– Chế tạo thành công nhiều loại tời kéo neo, máy lái xích cho tàu hàng trọng tải trên 3000 tấn, bảo đảm chất lượng theo đơn đặt hàng;

– Chế tạo nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao, dặc biệt là máy luyện tập giũa đã đạt giải nhì thành phố -Hải Phòng, giải ba toàn Quốc trong cuộc thi thiệt bị đồ dùng dạy học tự làm năm học 2006-2007;

Nghiên cứu khoa học

– Cải tiến công nghệ để sửa chữa máy cắt tôn (KANSAI), máy búa 250kg;

– Chế tạo cơ cấu điều khiển bảng lên xuống cho các phòng học trong trường và các trường bạn;

– Thiết kế, chế tạo các loại đồ gá phục vụ cho học tập và sản xuất…

4. Cơ sở vật chất, cơ hội dành cho sinh viên

– Phòng học: Khoa có đủ phòng học lý thuyết cho trên sáu trăm học sinh học tập;

– Nhà xưởng: Khoa có trên 900 m2  nhà xưởng được trang bị đầy đủ máy móc, thiệt bị  phục vụ học tập, sản xuất…

– Người  nghề được hưởng chế độ học bổng theo quy định hiện hành, được thực tập sản xuất ngay trong quá trình học, có cơ hội được học lên cấp trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp hoặc được học liên thông lên đại học. Học sinh, sinh viên các hệ đào tạo tại trường nếu có nguyện vọng được tham gia dự tuyển đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản và lao động đi nước ngoài như hàn Quốc, Đài Loan, Liên bang Nga, Malaysia…

5. Liên hệ

Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng