KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

29/09/2022

Được thành lập theo quyết định số: 316 QĐ ngày 17 tháng 7 năm 2003 trên cơ sở ban đào tạo điện với nhiệm vụ đào tạo các nghề “Điện công nghiệp”, “Điện dân dụng”, “Điện tàu thủy”, “Điện tử điện lạnh…” các trình độ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

1. Chức năng:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, mô-đun, tín chỉ nghề Điện công nghiệp và nghề Điện tàu thủy theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường đối với nghề Điện công nghiệp và nghề Điện tàu thủy theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của nghề Điện công nghiệp và nghề     Điện tàu thủy theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nghề Điện công nghiệp và nghề Điện tàu thủy và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Thực hiện nghiên cứu chế tạo, sửa chữa các thiết bị điện; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình dạy học, sản xuất;

– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện, trạm phát điện phục vụ đào tạo và sinh hoạt trong toàn Trường;

– Quản lý công tác nhà giáo chủ nhiệm;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

3.Thành tích tiêu biểu

– Năm 1999: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vì hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

– Năm 2005: Giấy khen của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hội thi thiết bị dạy nghề.

– Năm 2006, 2007: Giấy khen của Quận đoàn Kiến An về công tác và phong trào Đoàn thanh niên.

– Năm 2007: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Năm 2007, năm 2008 và năm 2009: Bộ trưởng Bộ GTVT tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

– Năm 2009: Giấy khen của Đảng Bộ huyện An dương cho chi bộ đã hoàn thành xuất sắc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Năm 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vì đạt giải Ba thiết bị dạy nghề toàn Quốc.

– Năm 2010: Giấy khen của UBND và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố vì đạt thành tích xuất sắc cuộc thi thiết bị dạy nghề tự làm.

– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2006-2011 có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.

– Từ năm 2007 đến nay luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

– 02 cán bộ, giáo viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– 04 cán bộ, giáo viên được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ngành của Bộ trưởng Bộ GTVT.

– 05 cán bộ, giáo viên được tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ GTVT.

– 05 giáo viên đạt GVDG cấp ngành, thành phố; nhiều giáo viên đạt GVDG cấp trường và cấp khoa

– Học sinh tốt nghiệp các khóa đạt 100% trong đó tỷ lệ khá, giỏi cao (40% trở lên) và có việc làm ổn định, phù hợp với nghề được đào tạo.